Všeobecné obchodní podmínky

Tato webovská stránka je provozována spolecností Interhome s.r.o., Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg, Švýcarsko. Vacando je obchodní znacka spolecnosti Interhome s.r.o.

Oblast použití

Spolecnost VACANDO poskytuje služby v oblastech marketingu a elektronického obchodu. VACANDO nevystupuje jako poskytovatel rekreacního ubytování, ale pouze uverejnuje na svých internetových stránkách (www.VACANDO.com a také dalších doménách) informace k rekreacnímu ubytování, které dali k dispozici príslušní poskytovatelé a nabídky dalších poskytovatelu turistických služeb.

Následující ustanovení upravují podmínky využívání internetových stránek VACANDO Níže uvedená ustanovení jsou obdobne platná také pro informace, ke kterým mají prístup uživatelé, napr. formou odebíraného zpravodaje. VACANDO má právo kdykoli zmenit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zmeny jsou závazné.

Prímým nebo neprímým využíváním internetové nabídky spolecnosti VACANDO vyjadrujete souhlas s temito VOP. Pokud byste nesouhlasil/a s nekterým z následujících ustanovení, nejste žádným zpusobem oprávnen/a využívat internetovou nabídku spolecnosti VACANDO.

Nehmotné majetkové právo a jiná práva

VACANDO je vlastníkem a provozovatelem tohoto portálu. Veškeré zde použité znacky, názvy, tituly, loga, fotografie, designy, texty a jiné materiály jsou majetkem právního subjektu skupiny Migros nebo jejího smluvního partnera. Zobrazováním, stahováním nebo kopírováním stránek se nezískávají žádná práva (uživatelská, nehmotná majetková práva atd.). Reprodukování (úplné nebo cástecné), predávání (elektronicky nebo jinými prostredky), upravování, pripojování nebo používání portálu pro verejné nebo komercní úcely je bez predchozího písemného povolení zakázáno.

Zpravodaj

Zpravodaj je uživatelum zasílán pouze na jejich výslovné prání. Odebírání zpravodaje je možno kdykoli vypovedet. Príslušné pokyny se nacházejí prímo ve zpravodajích.

Vyloucení záruky

VACANDO vylucuje jakákoli rucení (vcetne nedbalosti), která by mohla vyplývat z prístupu, resp. ze znemožnení prístupu na portál nebo k nekterým z jeho jednotlivých prvku a z jeho využívání. VACANDO si vyhrazuje možnost prerušit prístup na kompletní internetové stránky VACANDO, resp. k nekterým z jejich cástí, z technických duvodu nebo kvuli údržbe a aktualizaci, bez predchozího oznámení. Nepretržitý prístup na portál a jeho využívání není zaruceno.

Portál obsahuje odkazy na internetové stránky tretích stran. Tyto stránky VACANDO neprovozuje ani nekontroluje. Samotná spolecnost VACANDO není poskytovatelem, ale pouze dává poskytovatelum možnost nabízet rekreacní ubytování a jiné služby na internetu. Rekreacní ubytování a nabídky zverejnené na portálu VACANDO odkazují na internetové stránky a všeobecné obchodní podmínky príslušných poskytovatelu a nositelu služeb. VACANDO odmítá jakoukoli odpovednost za obsah (obzvlášte úplnost, užitecnost, pravdivost, aktuálnost, kvalitu atd.) a za dodržování zákonných ustanovení o ochrane dat provozovatelem stránek, na které je odkazováno. VACANDO nerucí, nezávisle na právním duvodu, v prípade právního sporu mezi uživatelem a poskytovatelem stránky, na kterou je odkazováno.

Každý uživatel je tímto vyzván, aby si všechny informace, které jsou k dispozici na stránkách VACANDO, sám overoval a využíval na vlastní odpovednost.

Prenos dat prostrednictvím internetu

Internet je otevrená, všem prístupná sít a zásadne ho proto nelze považovat za bezpecné prostredí. Je možné, že jsou data prenášena za úcelem realizace obchodu, rezervace a vyrízení záležitosti do zahranicí a poprípade tedy do zeme s nižší úrovní ochrany dat, než jaká je ve Švýcarsku, dokonce i když se odesílatel a príjemce nacházejí ve Švýcarsku. VACANDO vylucuje jakékoli rucení za bezpecnost dat behem prenosu prostrednictvím internetu.

Aby bylo možno identifikovat opakované návštevy, ukládají se ve vašem pocítaci cookie (malé soubory s konfiguracními informacemi). Získané údaje nám pomáhají zjištovat atraktivitu našich internetových stránek, zlepšovat jejich výkonnost a obsahy a zvyšovat pro vás jejich komfortnost. Vetšina prohlížecu je nastavena tak, že jsou soubory cookie automaticky povoleny. Internetové prohlížece však lze nastavit tak, aby soubory cookie všeobecne zakázaly. K úspešné rezervaci prostrednictvím internetu jsou ale soubory cookie nutné. Obzvlášte funkce našeho poznámkového lístku a kontrola rezervacních údaju by jinak nebyla možná. Naše informacní nabídky byste bez souboru cookie také nemohli využívat. Soubory cookie samozrejme mužete kdykoli smazat ze svého pevného disku.

Vztah k poskytovateli

Pri rezervaci objektu u poskytovatele rekreacního ubytování se uskutecní smlouva výhradne mezi uživatelem a príslušným poskytovatelem; posledne jmenovaný je jako nositel služby zcela nezávislý na spolecnosti VACANDO. Uživatel je povinen prijmout príslušné všeobecné obchodní a platební podmínky poskytovatele. VACANDO muže vystupovat jako inkasní místo poskytovatele (jménem a na úcet poskytovatele). Z toho nevyplývá žádné rucení spolecnosti VACANDO vuci uživateli.

Rezervacní podmínky / Odstoupení od cesty / zrušení

Platí rezervacní podmínky a všeobecné obchodní podmínky príslušného poskytovatele.
Pri zrušení rezervace platí stornovací podmínky príslušného poskytovatele.

Ochrana dat

Osobní údaje uživatele jsou evidovány, ukládány a zpracovávány podle švýcarského zákona o ochrane dat. Data mohou být zpracovávána a využívána k marketingovým úcelum. Bezpecnost dat je zarucena. K vyrízení jednotlivé rezervace jsou zaznamenané osobní údaje predány príslušnému poskytovateli. Uživatel výslovne souhlasí s tímto predáním dat. Jinak platí ustanovení o ochrane dat jednotlivých poskytovatelu.

Prenosové právo

VACANDO si vyhrazuje prenos práv a povinností z techto VOP zcela nebo cástecne na tretí strany.

Aplikované právo/sídlo soudu

Tyto VOP stejne jako i veškeré spory vzniklé mezi uživatelem a VACANDO podléhají švýcarskému právu. Žaloby proti spolecnosti VACANDO mohou být uplatnovány pouze v CH 8152 Glattbrugg, Sägereistr. 27.

Ostatní VOP našich partneru